Vasektomie

Vasectomie je chirurgický zákrok při kterém dochází k přerušení a podvazu obou chámovodů, k zajištění jejich neprůchodnosti a tím k zabezpečení neplodnosti muže. Výkon má vést k trvalé neplodnosti pacienta. Případné opětovné zprůchodnění chámovodů je možné chirurgickým zákrokem, který však nezaručuje obnovení plodnosti.

Vasectomie se provádí ambulantně, v poloze na zádech, za sterilních podmínek, v místním znecitlivění. Nejprve se aplikuje na kůži znecitlivující mast. Po půl hodině se mast odstraní, kůže se vydesinfikuje, zevní genitál se sterilně zarouškuje. Po té se kůže i chámovody tenkou jehličkou opíchnou za současné aplikace lokálního anestetika. Tyto podkožní injekce díky předchozí aplikaci znecitlivující masti pacienti téměř necítí. Lékař se dotykem přesvědčí, že znecitlivění proběhlo úspěšně. Vyhmatá chámovod a přesune jej co nejvíce pod kůži. Speciální ultratenkou pinzetou kůži propíchne, roztáhne a chámovod vytáhne ven. Pod zvětšujícími lupovými brýlemi přesune mikropinzetou drobné cévky a nervy, nalepené na stěně chámovodu zpět do šourku. Po té samotný chámovod na dvou místech podváže a mezi stehy přeruší. Uvolněné konce zkoaguluje. Následně uloží oba konce zpět do šourku tak, aby mezi nimi byla vazivová vrstva.. Šití kůže u bezskalpelové vazectomie často není nutné, ranka je malá. Délka výkonu nepřesahuje většinou 30 min. Následuje ATB mast na ránu a sterilní krytí. Stejný postup se opakuje na druhé straně šourku.

Nejčastější rizika operace. Tak jako u každého chirurgického výkonu i zde hrozí krvácení, hematom šourku a infekce rány. Bezskalpelová metoda má nižší četnost výskytu všech komplikací a tyto komplikace bývají vyjímečné.
Z pozdních komplikací se někdy objevuje chronické pobolívání varlat a nadvarlat. Některé práce uvádějí, že se tento postvazectomický syndrom objevuje v 1% případů, některé hovoří o více %. Naše zkušenosti po našich operacích jsou kolem 2% pacientů. Tyto bolesti varlat a nadvarlat je možné řešit včasným otevřením konce chámovodu, který je blíže k nadvarleti. Po té spermie nestagnují , ale spontánně odchází do šourku, bolesti odezní a pokud se v šourku vytvoří opouzdřený granulomek, je možné jej po několika letech odstranit. Dále je možné oba konce znovu propojit (vazo-vazoanastomosa) případně odstranit bolestivé nadvarle, což nemá žádný vliv na produkci hormonů.
Vasectomie není dle dostupných údajů spojena s rizikem poruchy sexuálních fcí.

Sterilizaci (podvaz chámovodů) lze považovat za úspěšnou, pokud za 3 měsíce nebudou v ejakulátu žádné spermie. (azoospermie). Vyšetření spermiogramu 3 měsíce po zákroku se provádí vždy. Teprve po něm lze výkon považovat za úspěšný stran zabezpečení neplodnosti muže. Příčinou neúspěchu operace může být přítomen nadpočetný chámovod nebo vyjímečně může dojít k rekanalizaci chámovodů. Podvaz zatavení a vmezeření tkáně mezi oba konce tuto možnost minimalizuje.